Η εταιρεία μας, με έντονη κοινωνική ευθύνη επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην κατασκευή των ρούχων με τρόπο βιώσιμο και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε είναι σημαντικός στόχος στην πολιτική κοινωνική ευθύνη μας!

Οι επιλογές των πρωτών υλών και των προμηθευτών μας ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις διεθνείς αρχές βιωσιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει μία προσεκτική επιλογή βιώσιμων πρώτων υλών και υφασμάτων καθώς και προμηθευτών σε όλο τον κόσμο που εναρμονίζονται πλήρως με τα Διεθνή Πιστοποιημένα πρότυπα.